Et stærkt fundament

Det kræver et stærkt fundament at navigere i urolige markeder og at kunne udvikle nye kontaktformer fleksibelt og hurtigt. Det har 2020 yderligere bekræftet.

Åbenhed om afkast og beregninger

Som en del af brancheorganisationen Forsikring & Pensions (F&P) forbrugerinitiativer har vi i 2020 udvidet, hvad medlemmet kan se, når hun logger ind på pka.dk. Forbrugerinitiativerne handler om at vise den enkelte, hvilken risikoprofil hun har, og hvilken usikkerhed, medlemmets beregninger og forventede pension er vist med. For vores medlemmer, med gennemsnitsrente i pensionsordningen, er den usikkerhed ikke stor: Vi har en høj forudsigelighed i de forventede pensioner, vi oplyser til medlemmerne. Men man kan nu, udover den forventede pension, også vælge at se scenarier for, hvordan det vil se ud, hvis det går bedre eller værre end forventet og beregnet. Disse oplysninger kan ses under udbetalingsforløb.

I 2020 blev justerede samfundsforudsætninger også præsenteret af F&P. Samfundsforudsætninger er pensionsbranchens fælles grundlag for, hvordan vi beregner afkast og forventede pensioner. Det er vigtigt, at vi alle bruger samme prognoser, så det er muligt at sammenligne pensionskasser og -selskaber på tværs.

Kontorenten sikrer fremtiden

Vi fastsatte kontorenten på 5 % i 2020, på trods af et flot år i 2019. Justeringen af kontorenten belønnede sig i det udfordrende 2020. I 2021 fastsætter vi kontorenten til 3,5 % før skat. Det er lavere, end den har været i 2020, men vi har fortsat en god og stabil forrentning af pensionerne. Beslutningen om at sænke kontorenten er truffet for at sikre, at pensionskassen fortsat står stærkt i en tid med lave renter og stigende usikkerhed på finansmarkederne. Nogle banker indfører nu negative renter på indlån – men i PKA kan vi fortsat holde et positivt niveau i 2021.

Lave omkostninger giver mere værdi til medlemmerne

Vi arbejder målrettet på at skabe mest mulig værdi for vores medlemmer. Dette gælder alt fra måden, vi investerer på, til måden vi administrerer pensionskassen på. Derfor kunne vi endnu engang i 2020 sænke den årlige omkostning pr. medlem. 2021 bliver ingen undtagelse. Igen kan vi sænke omkostningerne, denne gang fra 345 kr. til 340 kr. Vi er stolte af, år efter år, at have en af pensionsbranchens laveste omkostninger, som sikrer mere i pension til alle medlemmer.

Flere valgmuligheder på pka.dk

Vi tilbyder på pka.dk medlemmerne mulighed for at oprette en privat opsparing i pensionskassen som et fleksibelt supplement til overenskomstordningen. Den private opsparing er udbetalingssikret og kan oprettes som aldersopsparing, ratepension og livsvarig alderspension. Også i 2020 har mange medlemmer indbetalt til frivillig, privat opsparing.

En mere digital hverdag har kun fremhævet, at måden vi som pensionskasse anvender personlige informationer og data på, ikke udelukkende skal vurderes ud fra juridisk ret og pligt, men også ud fra etik. Som forberedelse til, at vi i 2021 fastlægger en række dataetiske principper, fik vi i 2020 foretaget en undersøgelse, hvor en række delegerede deltog og bidrog med vigtig viden. Tak for det. Vi sendte også en undersøgelse ud via medlemspanelet, og denne undersøgelse deltog i alt ca. 2.800 medlemmer i. I 2021 behandler og præsenterer bestyrelsen de nye dataetiske principper.